Abarikurwanirira obugabe bw’empungi nibenda habeho enkwatanisa ahagati y’empungi n’abantu babutoosha.

Noeline Naggayi ori puriida wempungi omu kitongore ekya Refugee Law Project nagira ngu abanya Uganda baingi nibasosora empungi bazireeba nk’ekitaine mugasho, ekirikuribatirira obugabe bwaazo.

Ebi babigambire obubabaire nibuganaho abany’amakuru kubashomesa aha bugabe bwempungi.


Abagizire ngu nibeija kukwatanisa na ofiisi y’enganzi y’eihanga kutaho emihanda y’okwegyesa abantu baburaijo aha bugabe bwempungi ahabw’okuba abingi tibarikukimanya ngu nazo zeine obugabe.


Obwahati Uganda eyine empungi zirikurenga omuri Miryooni 1 okurugirira aharipoota eyakozirwe ekitongore kyempungi omu kweezi kwa 3 omwaka ogu, kandi niryo eihanga erikisiingireyo kuha empungi obuhuumuriro.