Mumbere abingire omurumuna Kibazanga omu bwa Chief Prince ngu naajooga abanyarwenzururu - Kasese

Charles Mumbere

Ne’bya Gilbert Muhanguzi
Obutikirizana obu bukabarukaho okwenzi okuhwire obu omukaikuru Christine Biira Mukirania w’emyaka 85 y’obukuru owabaire ari nyiina wa Mumbere na Kibanzanga afa kwonka bakaiza kugiraho obutikirizana ahibaramuzike n’obu obusinga bwa Rwenzuru bwabaire nibwendwa azikwe omuri Kasese kwonka omutabaani Kibanzanga akahendera azikire omuri Bundibugyo.

Photo: Chief Prince

Kibazanga

Eshonga egi eizire kukora kubi Omusinga wa Rwenzururu Charles Mumbere kuhandiika ebaruha y’okujura mwinenyiina Kibanzanga obwa Chief Prince ahabw’okugira emicwe mibi.


Gadi Mbayahi orikukora ka prime minisita w’obusinga bwa Rwenzururu omukuganiraho na Radio West yahamya amakuru aga.
Ebaruha egi negaruka eyoreka ku Kibanzanga ebiyakozire nibyo byaremise omusinga wa Rwenzururu obutaiza kuziika nyiina n’obutakora emwe ahamigyenzo y’obusinga bwa Rwenzururu


Obwahi eshaha yoona Mumbere naija kuronda oraze omubigyere bya Kibanzanga