'Mweteekateekye kuza omukatare akasya'- Kakyebezi

 

Ebicweka birikuhika 52 ahari 100 by'emirimo y'okwombeka akatare ka Central Market aha omu tauni ya Mbarara byaherize kukorwaho. 


Okurugiirira ahari Meeya w'orurembo oru, Robert Mugabe Kakyebezi.

Okugarukamu akatare aka okurikuza kumaraho obuhumbi 21 burikuruga omubanka ya African Development Bank (ADB) ez'okuhunduuza obutare kukatongozibwa ahakutandika kw'omwaka oguhwaire. Nikuteeberezibwa kumara emyaka 2.

 

 

 

Obwa hati, Kakyebezi nagambira abashuubuzi kwetebeekanisiza okuza omukatare akasya kwonka nayongyera arabura abashuubuzi abataine bihandiiko ebishororongokire gye ku batarikuza kubaasa kuza omukatare akombekirwe busya.