Uganda Cranes Vs Senegal

Erizooba abakozi ba Radio West, Orumuri na TV West bayoreka obuhagizi bwaabo ahari Uganda Cranes. Buri mukozi yeija ajwaire omujozi gwa tiimu ya Uganda.

Ekiro eki Uganda nezaana na Senegal shaaha Ina z'ekiro.

Tulumbeeeeeeeeeeeeeee