CORONAVIRUS:Abantu 8 hati nibo baine oburwaire obu

Uganda obwahati abantu 8 nibo bakwasirwe oburwaire obwa Corona Virus.

kurugiria aha minisita w'ebyamagara, abantu boona abashangwa baine oburwaire obu obwa corona vuris nababaire nibaruga Dubai.

'Dubai ekaba atari omu mahanga agabaire nigagabwaho kuba agari aharyago aigaine oburemaize bwa corona virus', Minisiture w'ebyamagara nikwo arikugira

"Nitweeta boona abo abarugire Dubai kwija kujanjaabwa nainga okukyeberwa eshagama", Minisita w'ebyemagara agumuze.